För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Kyrkans arbetsmarknadsverk

Eteläranta 8

Kyrkans arbetsmarknadsverk har sedan början av 2006 varit den myndighet som sköter evangelisk-lutherska kyrkans intressebevakning som arbetsgivarpart i arbetsmarknadsärenden.

Arbetsmarknadsverket har som uppgift att på evangelisk-lutherska kyrkans arbetsgivarenheters vägnar förhandla och avtala om anställningsvillkoren för tjänsteinnehavarna och arbetstagarna.

Arbetsmarknadsverket ser till att de avtal som ingås om löner och övriga anställningsvillkor anpassas både till de samhällsekonomiska kraven och till de krav som dikteras av kyrkans ekonomi och verksamhet och att kyrkans arbetsmarknadsärenden i alla avseenden sköts på ett korrekt sätt.

Kyrkans arbetsmarknadsverk är en av centralorganisationerna på den finländska arbetsmarknaden. Vi fungerar därmed dels på centralorganisationsnivå som kyrkans intressebevakare i arbetsmarknadsfrågor, dels på förbundsnivå som den instans som ingår kollektivavtal på branschnivå.

Delegationen för Kyrkans arbetsmarknadsverk

Kyrkans arbetsmarknadsverks beslutande organ är delegationen. Till delegationen hör 11 medlemmar som utsetts av kyrkomötet och var och en har en personlig ersättare. Valet förrättas av de kyrkomötesombud som inte står i tjänste- eller arbetsavtalsförhållande till kyrkan eller till någon församling.Respons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga