För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Använd inte andras egendom utan lov!

Genom upphovsrätt skyddas och understöds skapande arbete i olika former. Upphovsrätten skyddar litterära eller konstnärliga verk, till exempel texter, dikter, kompositioner, musikuppföranden, fotografier, filmer och konstverk.

Upphovsrätten uppstår när ett verk har skapats. Tillgång till upphovsrätt förutsätter ingen registrering, anmälan eller någon annan typ av formell åtgärd. Upphovsrätten skyddar inte ämnen, idéer, metoder, principer, sakinnehåll eller intriger.

Verk som andra har skapat får inte användas offentligt i församlingens verksamhet (med undantag av gudstjänster) eller på församlingens webbsidor utan lov av den som innehar upphovsrätten. Upphovsrätten är i kraft hela upphovsmannens livstid och 70 år efter dennes dödsår.

Mera information om lovlig användning av musik får man från Teosto och Gramex och om kopiering från Kopiosto.


Fotokopiering av noter i församlingar (pdf)


Respons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga