För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Sammanslagning av IT-områden effektiverade verksamheten och gav besparingar

09.02.2017Aktuellt

Seinäjoki IT-område och Kyrkans centralfonds IT-område gick samman i början av 2016 och supporten koncentrerades till Seinäjoki.

Deloitte har utrett verkningarna av sammanslagningen av Seinäjoki och Kyrkans centralfonds IT-områden. Utredningen visar att det sammanslagna IT-området under 2016 gjorde märkbara inbesparingar jämfört med 2015.

Besparingarna användes för att köpa in datasystem som effektiverar arbetet. Församlingarna fick tillgång till nya tjänster, bland annat för webbkonferenser och snabbmeddelanden. Besparingarna gjorde det också möjligt att övergå till moderna arbetsredskap; medarbetare i församlingarna fick tillgång till bärbara datorer när nya datorer anskaffades. Trots de förnyelser och nyanskaffningar som gjordes sparade IT-området över 60 000 euro.

För utredningen intervjuade Deloitte ekonomichefer i församlingar som tidigare hört till Seinäjoki IT-område och medlemmar i IT-områdets direktion. Majoriteten av de intervjuade ansåg att den nuvarande IT-verksamheten är en kostnadseffektiv och enkel lösning för att få tillgång till moderna IT-tjänster som också möjliggör samarbete mellan församlingar.

I sin utredning ger Deloitte också rekommendationer för vidareutveckling av IT-tjänsterna. En del av rekommendationerna har redan gjorts och fler förbättrande åtgärder och utvecklingsarbete fortsätter i samarbete med församlingarna.

Utredningen tyder på att församlingarnas grundläggande datatekniktjänster kan effektiveras genom samgång till större enheter. Om den grundläggande datateknikens anskaffningar, underhåll och stödtjänster sammanförs går det att styra större resurser till utvecklingsverksamhet.

Varje församling i Evangelisk-lutherska kyrkan hör till ett IT-område och kyrkan har total 15 sådana områden. De ansvarar bland annat för de grundläggande datatekniktjänsterna för församlingarna inom sitt område.

Bilagor (endast på finska):

Deloitte_raportti 8.2.2017.pdf

Esite_Tietotekniikkapaketti seurakunnille.pdf

Mera information:

Jukka Tamminen (tfn 050-559 0528, jukka.tamminen(at)evl.fi)
Dataadministrationschef, Kyrkostyrelsen

Antti Krapu (tfn 040-620 5634, antti.krapu(at)evl.fi)
Servicechef, KyrkostyrelsenAktuellt

Tidigare nyheter

Respons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga