För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland
Kodifiering av kyrkolagstiftningen

Kodifiering av kyrkolagstiftningen

Kyrkostyrelsen har gjort upp ett utkast till Kyrkostyrelsens framställning till kyrkomötet om kodifiering av kyrkans lagstiftning. Kyrkostyrelsens plenum har den 22 mars 2016 godkänt att utkastet skickas på remiss.

Kyrkostyrelsen ber om utlåtande om förslaget av vissa statliga myndigheter och av biskopsmötet, Kyrkans arbetsmarknadsverk, domkapitlen och några församlingar och kyrkliga samfälligheter som valts ut slumpvis utgående från medlemsantalet.

Från varje stift ber vi att få utlåtande av två församlingar i vardera av följande storlekskategorier: under 6 000, 6 000–15 000, 15 000–30 000 och över 30 000 medlemmar. Det blir tillsammans cirka 70 församlingar och kyrkliga samfälligheter. Möjligheten att ge utlåtande är emellertid öppen och alla församlingar och kyrkliga samfälligheter kan om de så önskar ge ett utlåtande senast 30 juni 2016.

På grund av pressad tidtabell och eftersom detta är ett utkast som kommer att bearbetas ytterligare har framställningsförslaget inte översatts i sin helhet. Kodifieringsfilen innehåller den allmänna motiveringen på svenska, detaljmotiveringen på finska och författningstexterna på svenska. Detaljmotiveringen översätts när framställningen är klar och tas upp till behandling i kyrkomötet.

Kodifieringsutkast 2016

Vi ber församlingar, kyrkliga samfälligheter och domkapitlet ge sina utlåtanden senast 30.6.2016:

Frågorna i utlåtandeformuläretRespons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga