För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Kyrkostyrelsens cirkulär 2014

Kyrkostyrelsens cirkulär på finska - Kirkkohallituksen yleiskirjeet suomeksi

31/2014 Valet av revisor för fullmäktigeperioden 2015-2018 samt ändringar i revisionen

2014-31 Bilaga 1 Anbudsbegäran för granskning av församlingens förvaltning och ekonomi

2014-31 Bilaga 2 Bilaga för anbudstävling gällande församlingarnas revision

30/2014 Barnkonsekvensbedrömning i administrativa beslut

29/2014 Församlingarnas avgifter till kyrkans centralfond

28/2014 Tio år sedan julannandagens tsunami

27/2014 Rätt till penninginsamling åt kyrkan

26/2014 Anmälningsplikt enligt barnskyddslagen

25/2014 Anmälning av inkomstskattesatsen 2015 till skatteförvaltningen

2014-25 Bilaga 1 Anmälan om Ev.Luth. församlingens inkomstskattesats för 2015

2014-25 Bilaga 2 Församlingens inkomstskattesats för 2015

24/2014 Kyrkans framtidsredogörelse publicerad

23/2014 Flaggning på barnkonventionens dag 20.11.2014

22/2014 Kyrkans författningssamling Nr 118 biskopsmötets beslut om ändring av beslutet om av kyrkoherdar krävd examen i ledning av församlingsarbete

2014-22 Bilaga Kyrkans författningssamling Nr 118

21/2014 Kollekterna år 2015

2014-21 Bilaga Kollekterna 2015

20/2014 Grunder för beredningen av budgeten 2015

19/2014 Skolornas religiösa evenemang och den nya lagen om elev- och studerandevård

18/2014 Gästfrihet, förmåner och gåvor i församlingen

17/2014 Normalinstruktion för utvärderingsdirektioner

16/2014 Ändring av valbestämmelserna i kyrkolagen och kyrkoordningen och ny valordning för kyrkan

15/2014 Kyrkan språkstrategi "tillsammans och inför gud på vårt eget språk" är klar

14/2014 Ändring av förvaltningslagen gällande angivande av handläggningstid för ett ärende samt förvaltningsklagan

13/2014 De nya avgifterna som uppbärs för utlämnande av uppgifter ur kyrkoböckerna 15.4.2014

2014-13 Bilaga Kyrkans författningssamling Nr 117

12/2014 Kontroll av brottslig bakgrund hos frivilliga

11/2014 Ordensförslag för självständighetsdagen 2014 och förslag tull utmärkelsetecken för församlingsarbete

2014-11 Bilaga Anvisningar om ordensframställningar

10/2014 Aktuellt om kyrkans pensionsanstalt 2013

09/2014 Kopieringsutredning i vissa församlingar och kyrkliga samfälligheter år 2014

8/2014 Nationella veterandagen 27.4.2014

7/2014 Nytt avtal om upphandlingssamarbete med KL-Kuntahankinnat Oy

6/2014 Kristna organisationers konfirmandundervisning och Kirjuri-systemet

5/2014 Den beräknade andelen av pensionsansvaret 31.12.2013

4/2014 Kyrkans författningssamling Nr 116 Biskopsmötets beslut om pastoralexamen

2014-4 Bilaga Kyrkans författningssamling Nr 116

3/2014 Församlingsvalet 2014: Tillsättande av valnämnd, röstningsområden och beställning av valdokument

2014-3 Bilaga Blankett för beställning av dokument för församlingsvalet 2014

2/2014 1. Insändande av statistisblanketterna A7-A9 till kyrkostyrelsen för statistikåret 2013

1/2014 Nya avgifter för utlämnande av uppgifter ur kyrkböckerna 1.2.2014

2014-1 Bilaga Kyrkans författningssamling Nr 115

Respons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga