För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Preciseringar av kvalitetskriterierna för kistor

Användning av plast och syntetfiber i kistor orsakar problem både för krematoriernas arbetarskydd och för miljön. Efter diskussioner med olika instanser har kvalitetskriterierna för kistor nu preciserats.

På initiativ av Begravningsverksamhetens centralförbund i Finland och församlinsträdgårdsmästarnas förening har kisttillverkare, importörer, begravningsentreprenörer, Krematoriestiftelsen och församlingarnas sakkunniga under det gångna året diskuterat kriterierna. Diskussionerna har lett till en gemensam uppfattning om lämpliga kriterier.

Målet är att alla kistor ska ha en produktbeskrivning, där det framgår vem som tillverkat kistan inklusive kontaktuppgifter och vilka material som använts vid framställningen. Kistan ska i sin helhet lämpa sig för både kistbegravning och kremering. Det innebär att bland annat inredning av syntetfiber inte längre ska tillåtas.

Det är meningen att dessa kriterier ska tillämpas i församlingarna och krematorierna från början av 2017. I många församlingars reglementen finns redan en hänvisning till kvalitetskriterierna, som länge varit föremål för debatt inom branschen. I kvalitetsdebatten har det alltså främst varit fråga om en precisering av de gällande kriterierna.

Kravspecifikation för kistmaterial.doc


Respons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga