För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Kyrkans pensionsfond har uppdaterat sina anvisningar för ansvarsfull placeringsverksamhet

21.11.2018Ansvarsfull placering

Kyrkans pensionsfond har förbundit sig till ansvarsfull placeringsverksamhet. Det här betyder att pensionsfonden tar ESG-aspekterna, dvs. frågor i anslutning till miljö, socialt ansvar och god förvaltningssed, i beaktande i all placeringsverksamhet. Direktionen för Kyrkans pensionsfond godkände de uppdaterade anvisningarna i oktober.

Syftet med anvisningarna är att ge riktlinjer för pensionsfondens ansvarsfulla placeringsverksamhet och öppna pensionsfondens förväntningar för kapitalförvaltarna och företagen. Anvisningarna fungerar som exempel även för församlingar och andra investerare som arbetar inom den evangelisk-lutherska kyrkan.

Pensionsfonden är särskilt inriktad på att främja placeringsobjekt med ansvarsfull verksamhet och att påverka företagens handlingssätt. Att välja kapitalförvaltare och utveckla det här samarbetet är en central del av pensionsfondens ansvarsfulla placeringsverksamhet.

Ansvarsfull placering vinner fotfäste både i Finland och på det internationella planet. Kyrkans pensionsfond vill öka kunskapen om ansvarsfull placeringsverksamhet genom att agera öppet, sprida information i olika forum och samarbeta med andra investerare.

Mera information:

Anvisningar för ansvarsfull placeringsverksamhet

Ansvarsfull placering (Sacrista)
Respons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga