För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Vill du bli diakon?

Den som vill bli diakon och utbilda sig på svenska i Finland ska söka till socionomutbildningen vid Yrkeshögskolan Novia. Enheten i Åbo har en inriktning som heter Kyrkans arbete och där utbildas blivande diakoner och ungdomsarbetsledare. Ansökningstiden för ungdomsutbildningen brukar gå ut i mars. Vartannat år ordnas också en vuxenutbildning. Ungdomsutbildningen erbjuds varje år.  Mer information hittar du på Novias webbplats.

Diakonvigning

Diakon är den kyrkliga titel som socionomen får vid diakonvigningen. Diakonen blir då del av kyrkans lekmannaämbete. Diakonvigningen berättigar diakonen att bära den gröna skjortan med sockerbiten. Från år 1995 till år 2011 har 52 personer vigts till diakoner i Borgå stift.

Man anhåller om diakonvigning genom att skicka en fritt formulerad ansökan till biskop Björn Vikström. Som bilaga till ansökan bör finnas en betygskopia över avslutad yrkesexamen och en kort text med temat ”En sådan diakon vill jag vara”, max. en A4-sida. Före vigningen samtalar biskopen enskilt med var och en.

Vigningen föregås av en retreat. Kostnaderna för retreaten ersätts av domkapitlet. 

Nästa diakonvigning finns på Borgå stifts hemsida.


Respons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga