För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Barn-, ungdoms- och familjearbete

Utvecklingsdokument

Barn i församlingen

Barn i församlingen, broschyr

Flickor och pojkar i församlingen

Flickor & pojkar i församlingen, broschyr

Unga i församlingen

Vuxna i församlingen

Övriga publikationer för nerladdning

Bibelspår i vår kultur

Den som förleder en av dessa små
Kyrkans ansvar när det gäller att förebygga problemet med sexuellt utnyttjande av barn.

Familjearbete - Min sak?
Riktlinjer för ett mera familjeinriktat arbetssätt i församlingarna

GUD ÄR. LIVET ÄR NU. KÄRLEKEN RÖR.
Mission, vision och strategi 2010 för barn- och ungdomsarbetet inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Joakim och himlen

Kyrkan och barnskyddsarbetet

Livet - tron - bönen
Plan för konfirmandarbetet 2001

Med barnet
Utvecklingsplan för kyrkans barn- och familjearbete (Broschyr)

Med barnet
Utvecklingsdokument för kyrkans barn- och familjearbete (Häfte)

Måne och sol –tankar kring psalmer
En morgonsamlingsbok för lågstadiet

Terrere – att orsaka ängslan
Lärarhandledning om terrorism

Vacker i Guds ögon

Vi gör en bra dag tillsammans (Broschyr)

Välkommen till kyrkan
Idématerial för kyrkveckan / Lär känna din kyrka med alla sinnen

Växa med katekesen
Didaktiska tips för grundskolan och gymnasiet

Starka rötter, bärande vingar - Yrkesetik och värderingar för kyrkans barnledare

Underbara hjälpledare - Riktlinjer för hjälpledarverksamheten 2016

Underbara hjälpledare - Riktlinjer för hjälpledarverksamheten 2016 printvänlig

Publikationer som kan beställas

Kyrkostyrelsens publikationsförsäljning

Dumma kungen. Det goda livets träd.

Familjearbete - Min sak?


Respons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga