För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Fyraårsberättelsen

Kyrkans fyraårsberättelse beskriver utvecklingen inom den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland under de senaste fyra åren. Berättelsen har sammanställts sedan år 1967. Avsikten med fyraårsberättelsen är att beskriva och analysera kyrkans situation och utvecklingsriktning.

Berättelsen kan användas som handbok av anställda inom kyrkan, församlingarna och massmedierna samt andra intresserade. Den kan också användas som lärobok samt som käll- och jämförelsematerial för forskning. Fyraårsberättelsen görs upp av Kyrkans forskningscentral.

Fyraårsberättelsen 2012-2015

  • En kyrka med ökade olikheter. Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland åren 2012–2015: En översikt över kyrkans arbete. Kyrkans forskningscentrals nätpublikationer 50. En kyrka med ökade olikheter (1,7 Mt) och mobilversion. Publikationen kan beställas från Grano.
  • Luthersk delaktighet. Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland åren 2012-2015: En undersökning om kyrkan och finländarna. Kimmo Ketola, Maarit Hytönen, Veli-Matti Salminen, Jussi Sohlberg & Leena Sorsa. Kyrkans forskningscentrals publikationer nr 126. Luthersk delaktighet (9,6 Mt) och mobilversion. Publikationen kans beställas från Grano.
  • Erilaistuva kirkko. Suomen evankelis-luterilainen kirkko vuosina 2012-2015: Katsaus kirkon työhön. Kirkon tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja nro 47. Erilaistuva kirkko (2,4 Mt) ja mobiiliversio.
  • Osallistuva luterilaisuus. Suomen evankelis-luterilainen kirkko vuosina 2012-2015: Tutkimus kirkosta ja suomalaisista. Kimmo Ketola, Maarit Hytönen, Veli-Matti Salminen, Jussi Sohlberg & Leena Sorsa. Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisuja nro 125. Osallistuva luterilaisuus (6,1 Mt) ja mobiiliversio.

Utmanad kyrka 2008-2011

Mångfaldens kyrka 2004-2007

En kyrka mitt i förändringar 2000-2003


Respons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga