För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Kärnkompetens i kyrkans andliga arbete 2010

Kärnkompetensen beskriver den kärna av kunnande som man förutsätter att varje anställd i kyrkan ska ha. Kärnkunnandet växlar för de olika yrkesgrupperna men gemensamt är att det förutsätts en värdekompetens och kompetens i arbetsgemenskapen av alla kyrkans andligt anställda.

Kyrkostyrelsen godkände kärnkompetensbeskrivningar för kyrkans andliga arbete våren 2010. Kärnkompetensen har betydelse bland annat för hur utbildarna gör upp sina utbildningsplaner.

Beskrivningen är ett bra diskussionsunderlag vid arbetshandledning eller diskussioner med kolleger och chefer om arbetets karaktär.

Kärnkompetens i kyrkans andliga arbete 2010

Kärnkompetens för ledare för kyrkans barnverksamhet

Karnkompetens för kyrkans skol- och studentarbetare

Kärnkompetens för missionssekreterare


Respons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga