För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Kyrkans arbete i skolor och läroinriktningarKyrkans skolsamarbete utförs både inom den grundläggande utbildningen och gymnasier samt i andra utbildningsenheter såsom yrkesskolor, yrkeshögskolor, högskolor och universitet.

Kärnkompetens för kyrkans skol- och studentarbetare - i första hand dem som arbetar på tredje stadiet - finns här.

Samarbete vid kris

När en kris kommer är det viktigt att alla resurser tas till vara. I Lappo stift har man efter skolskjutningen i Kauhajoki funderat mycket på vad man gjorde bra, hur man kunde ha varit bättre förberedd etc. Slutrapporten har översatts till svenska och finns att köpa eller ladda ner i sin helhet här.

Välsignelse inför skolstarten

En allt viktigare samarbetsform mellan skolan och församlingen är välsignelsen inför skolstarten. Ett inspirationsmaterial för dessa tillfällen har sammanställts och finns som bilaga här.


Gemensam värdegrund

Huvudsyftet är att stöda såväl den etiska och kristna fostran samt värdefostran. Viktigt är också att stöda både elevernas, lärarnas och den övriga personalens andliga och sociala välmående. Andra värden som kyrkan vill stöda är upprätthållandet av alla människors lika värde, jämlikhet och rättvisa, kärlek till nästan och ansvar för miljön. Vårt finländska kulturarv har också i stor utsträckning sin grund i kristendomen.

Samarbetsformer och stöd

Kyrkans samarbete med skolorna utförs främst av församlingens anställda. Det utformas olika beroende på omständigheter och förutsättningar, men kan anta formen av närvaro på skolan, samtal, andakter m.m. Speciellt i krissituationer blir kyrkans roll mer synliggjord.

Kyrkans central för det svenska arbetet vill stöda och uppmuntra de församlingsanställda i skolarbetet genom konsultation, information, material och projekt. Läs mera här.

Stöd för religionsundervisningen och skolans anställda

Exempel på verksamhetsformer som stöder religionsundervisningen inom ramen för skolans läroplan är Bibeläventyret och Psalmedaljeskoj.

En del av verksamheten riktar sig till skolans anställda. Exempel på detta är de årliga religionspedagogiska dagarna samt punktinsatser i form av fortbildningsdagar och seminarier kring aktuella teman. Via brev sprids information om nya projekt och material. Mer information om material, projekt, kurser etc. finns på webbplatsen Skolanochkyrkan.

Utbildningsstyrelsen har gett ut uppdaterade meddelanden om hur den nya religionsfrihetslagen bör tillämpas i skolorna. Dokumenten finns som bilagor här nedan.

Anvisningar om religiösa evenemang i förskoleundervisningen och i den grundläggande undervisningen

Anvisningar om religiösa evenemang i gymnasiet

Anvisning om anordnande av religiösa evenemang i yrkesläroanstalterna


Respons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga