För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Kyrkans servicecentral höll sitt första Kontakten-kundevenemang

15.06.2015Kyrkans servicecentral

Servicecentralens kunder delade erfarenheter med varandra


Kyrkans servicecentral ordnade ett Kontakten-kundevenemang för kunderna hos serviceproduktionen. Evenemanget hölls i Uleåborg onsdagen den 10 juni och fokuserade på utvecklingsidéer och nya lösningar. Under dagen samlades kunderna för att lyssna till experternas inlägg och nätverka med andra kunder och representanter för servicecentralen.

Affärsledningskonsult Minna Tormilainen från Deloitte Oy berättade om de möjligheter servicecentralmodellen har att erbjuda. Tormilainen presenterade undersökningsresultat som visar att den största nyttan av servicecentraler kommer från kostnadseffektivitet och effektiva processer. De viktigaste utvecklingsverktygen är centralisering, automation och arbetssätt.

På kundträffen i Uleåborg berättade Tormilainen om erfarenheter av servicecentralmodellen inom statsförvaltningen. Hon konstaterade att de visar att systemet eller servicecentralen i sig inte förbättrar lönsamheten, utan att man måste strömlinjeforma arbetssätten och gallra bort onödiga arbetsskeden. Inom statsförvaltningen har lönsamheten följts upp med hjälp av systematisk mätning under hela ändringsprocessen.

Konceptchef Riitta Rainio från Barona Oy berättade om hur arbetsundersökningar genomförs i de ekonomiska församlingsenheterna. Affärsledningskonsult Antti Sipponens inlägg handlade om kompetensledning.

Dessutom fick kunderna hos serviceproduktionen information om aktuella ärenden i anslutning till utvecklandet av servicen och systemen. KirkkoHR och Talgraf samt servicecentralens användararbetsgrupp fanns även på plats för att berätta om sin verksamhet.

Kumppani asiakastapahtuma TormilainenKyrkans servicecentral tog emot sina första kunder i september 2012. För närvarande har centralens serviceproduktion totalt 151 kunder. Under den tid som gått har servicecentralen tagit emot nya kunder och satsat på att utveckla systemen och arbetssätten. Arbetet har utförts tillsammans med kunderna: man har delat med sig av bästa praxis och tagit fram lösningar som gör systemen lättare att använda.

Affärsledningskonsult Minna Tormilainen från Deloitte Oy berättade på servicecentralens Kontakten-kundevenemang om servicecentralmodellens mervärde för kunderna.

Kumppani asiakastapahtuman yleiskuva

Kunderna hos centralens serviceproduktion diskuterade livligt under dagen och utbytte erfarenheter.Respons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga