För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Portföljerna kostnadsfria för församlingarna

10.10.2018Datateknik

Församlingarna kan kostnadsfritt börja använda de verktyg för hantering av projekt och tillämpningar som Kyrkostyrelsen skaffat. Förutom detta kan de anställda vid församlingarna via Idéportföljen delta i utvecklingen av kunskapsarbetet och lyfta fram nya utvecklingsbehov. Alla anställda vid församlingarna har användarrättigheter till alla verktyg och man behöver inte skilt ansöka om rättigheterna.

Idéportfölj

 • Idéportföljens adress: idea.evl.fi
  • Logga in i Idéportföljen med ditt z-användarnamn och tillhörande lösenord.
 • Idéportföljen är avsedd för kyrkans anställda. Medarbetarna kan lämna sina utvecklingsförslag och också kommentera eller bedöma andras idéer.
 • Idéportföljen används i utvecklingen av kyrkans kunskapsarbete. Idéerna behandlas enligt kyrkans projektmall. Vi gör en utvärdering av hur nyttiga idéerna är ur församlingarnas synvinkel. Om en idé är värd att förverkliga och gagnar församlingarna startar vi ett utvecklingsprogram eller utvecklingsprojekt, som genomförs i samarbete med församlingarna och Kyrkostyrelsen.
 • Idéportföljen fungerar i början endast i KYRKO-nät.

Projektportfölj

 • Projektportföljens adress: https://evl.thinking1.com
 • Logga in till projektportföljen med din evl.fi-adress och tillhörande lösenord.
 • Med projektportföljen kan man styra projekt professionellt. Med hjälp av portföljen kan man bl.a. följa upp hur projektet framskrider, resurserna och kostnaderna.
 • När man använder projektportföljen blir verksamheten transparent inom hela kyrkan. Alla anställda i kyrkan kan se projektens basuppgifter.

Programportfölj

 • Programportföljens adress: https://evl_ict.thinking1.com
  • Logga in till programportföljen med din evl.fi-adress och tillhörande lösenord.
  • OBS! I samma webbläsare kan du ha endera Programportföljen eller Projektportföljen öppen, inte båda på samma gång.
 • Programportföljen stöder att datasäkerhetskraven och kraven i EU:s dataskyddsförordning beaktas i tillämpningarnas dokumentering.
 • Alla anställda i kyrkan har läs- och skrivrättigheter till den egna organisationens alla uppgifter. Till andra organisationers uppgifter har den anställda läsrättigheter. Undantag från detta är ICT- och Livscykel-flikarna. Anställda från andra organisationer kan inte se dessa.
 • Programportföljens framsida eller anvisningar för panelen får du fram genom att klicka på frågetecknet i Programportföljens.

Mera information: projektitoimisto.kirkkohallitus@evl.fiRespons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga