För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Kyrkostyrelsens cirkulär 2012

Kyrkostyrelsens cirkulär på finska - Kirkkohallituksen yleiskirjeet suomeksi

22/2012 Begraviningsväsendets avgifter - ändring i kyrkolagen

21/2012 Underlätta nattvardsdeltagande för personer med celiaki och veteallergi 

20/2012 Församlingarnas avgifter till Kyrkans centralfond

19/2012 Aktuellt vid kyrkans servicecentral

18/2012 Befolknings- och verksamhetsstatistiken 2012

17/2012 Anmälning av inkomstskattesatsen 2013 till skatteförvaltningen
Bilaga: Anmälä om ev.lut. församlingens inkomstskattesats för 2013

16/2012 Kollekterna år 2013

15/2012 Finska psalmboken i punktskrift

14/2012 Grunder för beredning av budgeten 2012

13/2012 Ändringar i de grundläggande anvisningarna för ekonomiförvaltningen fr.o.m. 1.9.2012 och 1.1.2013
Bilaga 1: Fördelning av kostnader
Bilaga 2: Fördelning av kostnader på begravningsväsendet

Bilaga 3: Kontoplan Resultarakning
Bilaga 4: Balansrakning Aktiva
Bilaga 5: Balansrakning Passiva

12/2012 Kirjuri i bruk

11/2012 Om röstnings- och samrådsförfaranden

10/2012 Ändring av kyrkolagens och kyrkoordingens bestämmelser om kyrkliga vapen, sigill och stämplar

9/2012 Marknasdomstolens nya adress i besvärsanvisningar

8/2012 Ordensförslag för självständighetsdagen 2012

Bilaga: Anvisningar om hur ordensframställningar skall göras

7/2012 Kopieringsavtal mellan kyrkostyrelsen och kopiosto rf för åren 2012-2014
Bilaga 1: Avtal
Bilaga 2: Protokoll
Bilaga 3: Anvisningar om musik

6/2012 Deponering av församlingens handlingar hos arkivverket och anvisning om skydd av församlingens handlingar i undantagsförhållanden

Bilaga: Skydd av församlinges handlingar i undantagsförhållanden

5/2012 Biskopsmötets beslut om ändring av biskopsmötets beslut om under vilka förutsättningar en präst i en annan evangelisk-luthersk kyrka eller ett annat kristet trossamfund eller samfund kan utföra kyrkliga förrättningar
Bilaga: Kyrkans författningssamling nr 111

04/2012 Den beräknade andelan av pensionsansvaret 31.12.2011

3/2012 Inlämning av statistikblanketterna A7-A9 för statistikåret 2011 till Kyrkostyrelsen

02/2012 Biskopmötets beslut om yrkeshögskoleexamen som godkänns som behörighetsvillkor för tjänst som ledare för kyrkans barnverksamhet
Bilaga: Kyrkans författningssamling nr 110

01/2012 Val av lekmannaombud till kyrkomötet och lekmannamedlemmar till stiftsfullmäktige - anvisningar för ordförande och protokollmallar
Bilaga 1: Anvisningar för valmötets ordförande
Bilaga 2: Modell för valprotokoll - kyrkofyllmäktige
Bilaga 3: Modell för valprotokoll - möte för församlingsrådets medlemmar i och gemensamma kyrkofyllmäktige


Respons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga