För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

”Ett stort under” - Plan för konfirmandarbetet 2017

Konfirmandplan 2017

”Att leva inför Guds ansikte”

Biskopsmötet godkände  5.4 2017 den nya planen för konfirmandarbetet. Nu finns Ett stort under - Plan för konfirmandarbetet 2017 här.

Den nya planen trädde i kraft 1 maj 2017 och senast 1 oktober 2018 ska församlingarnas konfirmandarbete utgå från den nya planen.

”Suuri ihme 2017" på finska finns på Sakasti.

Den tryckta versionen kommer ut 27.9. Gratisexemplar skickas till församlingarna och flera exemplar kan beställas på Kyrkostyrelsens webbshop på tryckeriet Grano.

Utbildningsdag i ”Ett stort under” – Plan för konfirmandarbetet 2017

Välkommen med på den första av två utbildningsdagar i den nya planen för konfirmandarbetet. Anmäl dig här till höstens utbildningsdag i ditt eget prosteri och till vårens utbildningsdag via stiftets personalutbildningsanmälan.  Utbildningen omfattar två närstudiedagar samt inlämningsuppgift inför den andra dagen. Uppgiften är knuten till församlingens egen lokalplan.  Vi hoppas att hela teamet i din församling som jobbar med konfirmandarbete kan delta. Utbildningen är gratis.

Utbildningsdagens program:

9.45-10 Välkomstkaffe

10-12  ”Ett stort  under” – en konfirmandplan i tiden? Vad är nytt i den nya planen? Stefan Myrskog och Maria Björkgren-Vikström

12-13 Lunch

13-14 ”Ett stort under” – från verklighet till plan. Exempel på hur församlingar redan nu  jobbar  i den nya planens anda.  Konfirmandarbetare från någon församling delar erfarenheter.

14-16 Vår egen plan för konfirmandarbete. Arbetslagen jobbar konkret med frågor kring sin egen lokalplan.Läs planen innan närstudiedagen. Processen med den lokala planen beskrivs i kapitel tre.

Följande frågor är viktiga i arbetet med församlingens lokala plan:

· Hurudan är vår verksamhetsmiljö? D.v.s. vi gör en omvärldsanalys av det sammanhang där vårt konfirmandarbete görs.
· Vilka är våra styrkor?
· Vad behöver vi särskilt utveckla?
· Vad betyder det att vi går från ett läroplanstänkande till en plan för de ungas växande?
· Vad betyder det för vår konfirmandpedagogik att vi talar om lärande istället för inlärning?
· Vi granskar de sex olika målen: Vad känns inspirerande? Vad är extra utmanande? Vad saknas? Vad väcker frågor? Hur uppfyller vi målen redan nu i vårt konfirmandarbete? Vad behöver vi utveckla för att målen ska nås?

Närstudiedag hösten 2017

Anmäl dig till höstens närstudiedag i ditt eget prosteri. Alla anmälningar görs via Lyyti på adressen https://www.lyyti.in/konfirmandplan2017 senast 8.9.2017.

Närpes och Korsholms prosteri: onsdag 20.9.2017 kl. 10-16 i församlingshuset i Gamla Vasa, Adelcrantzgränd 1,  65380 Vasa

Pedersöre prosteri: torsdag 21.9.2017 kl.10-16 i Jakobstads församlingscenter, Auditoriet, Ebba Brahe esplanaden 2, 68600 Jakobstad


Raseborg och domprosteriet: onsdag 4.10.2017 kl. 10-16 i Mikaelsalen, Kyrkostyrelsen, Södra kajen 8, 00131 Helsingfors

Åbolands prosteri: torsdag 5.10.2017 kl. 10-16 i Aurelia, Auragatan 18, 20100 Åbo

Ålands prosteri: onsdag 18.10.2017 kl. 10-16 i St Görans församlingshem, Östra Esplanadgatan 6, 22100 Mariehamn

Mellersta Nyland och Helsingfors prosteri: onsdag 25.10.2017 kl. 10-16 i Högbergsgården, Högbergsgatan 10 E, 2 vån. 00120 HelsingforsNärstudiedag våren 2018

Anmälningar till vårens närstudiedag går via stiftets personalutbildning senast inom oktober 2017: Personalutbildning i Borgå stift 2018 (s. 15)

Raseborg och Domprosteriet – tisdag 13.2.2018

Pedersöre prosteri – tisdag 20.2.2018

Närpes och Korsholms prosteri – onsdag 21.2.2018

Åbolands prosteri – tisdag 6.3.2018

Ålands prosteri  - torsdag 8.3.2018

Mellersta Nylands och Helsingfors prosteri – måndag 9.4.2018Hör av dig med frågor till Maria Björkgren-Vikström

Respons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga