För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Våld mot kvinnor


Vi vill stöda församlingarna i deras arbete kring temat våld i nära relationer.

Vi ordnar fortbildningar och kurser kring temat i samarbete med andra aktörer.

Se våldet

Publikationen Se våldet vill erbjuda reflektioner kring det svåra temat våld i närrelationer och i synnerhet våld mot kvinnor. Detta våld är den vanligaste formen av våld i närrelationer. Även de som arbetar i kyrkan möter våldsutsatta och då behövs kunskap för att kunna reagera på rätt sätt.

En förfrågan bland de anställda i Borgå stift vårvintern 2009 visade att många vet hur man skall agera då man får kännedom om våld i en närrelation, men det fanns också de som inte hade någon klar uppfattning. Vi tror att publikationen Se våldet lämpar sig för bägge grupperna. Skribenterna är personer som genom forskning, arbete och egen erfarenhet kommit i kontakt med våldet. Bland skribenterna kan nämnas biskop Björn Vikström, utvecklingscehf Helena Ewalds och familjerådgivare Barbro Näse.
Publikationen riktar sig såväl till olika yrkesgrupper i kyrkan, till frivilliga och förtroendevalda i församlingarna som till andra yrkesgrupper. Se våldet är en del av arbetet inom årtiondet att övervinna våld som utlysts av Kyrkornas världsråd.
Redaktörer för boken har varit TD, forskare Malena Björkgren, diakon, journalist Catherine Granlund, pastor Ann-Sofi Nylund och branschsekreterare,pastor Maria Sten.
Publikationen  kan beställas från Kyrkostyrelsens publikationsförsäljning mot portokostnader.

Se våldet pdfRespons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga