För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Förhandsuppgifter om boksluten för år 2013

12.03.2014Församlingsekonomi

Minskade verksamhetskostnader och ökade skatteredovisningar lyfte församlingarnas ekonomi

Församlingarna lyckades väl med skötseln av sin ekonomi år 2013. Av verksamhetskostnaderna ökade personalkostnaderna med 1,0 procent, och de övriga verksamhetskostnaderna sjönk med 1,1 procent. Verksamhetsintäkterna ökade med 2 procent. Skillnaden mellan verksamhetsintäkter och -kostnader, dvs. verksamhetsbidraget, förbättrades till följd av detta med 0,2 procent. Uppgifterna är förhandsuppgifter. De officiella uppgifterna om församlingarnas ekonomi publiceras i september.

Skatteintäkterna ökade med 6,2 procent. Grovt taget hälften av ökningen beror på förändringar i skatteredovisningarna, som bland annat medförde att en delpost tidigarelades från januari 2014 till december 2013. Dessutom justerades fördelningsandelen för redovisningarna år 2012 retroaktivt under år 2013 i en för församlingarna positiv riktning.

Den andra hälften av ökningen får sin förklaring av inkomstutvecklingen och den ekonomiska utvecklingen. Det bör noteras att skatteintäkternas utveckling var svag jämförelseåret 2012. År 2014 kan man förvänta sig att skatteredovisningarna minskar jämfört med år 2013.

Ny pensionsfondsavgift belastade

År 2013 belastades församlingarnas ekonomi för första gången av den nya pensionsfondsavgiften, som uppgår till 1,2 procent av kyrkoskatten. Även beskattningskostnaderna och avgiften till kyrkans centralfond ökade.

Minskade verksamhetskostnader och ökade skatteredovisningar år 2013 lyfte församlingarnas ekonomi betydligt. Årsbidraget ökade med nästan 50 procent jämfört med året innan. Årsbidraget var ändå negativt i nästan 19 procent av församlingarna. I det avseendet förbättrades situationen, eftersom ungefär en tredjedel av församlingarna uppvisade ett negativt årsbidrag år 2012.

Ca 13 procent mera pengar användes till investeringar än året innan. Till följd av detta minskade penningtillgångarna något. Trots den goda ekonomiska utvecklingen år 2013 växte församlingarnas lånestock med nästan 9 procent.

Det sjunkande medlemsantalet i församlingarna har ännu knappast alls synts i kyrkoskatteredovisningarna. Fördelningsandelen som används vid redovisningen av kyrkoskatten år 2014 sjönk dock med 2,2 procent. Vid beräkningen av fördelningsandelen användes uppgifterna om medlemsantal vid senaste årsskifte. Församlingarnas medlemsantal sjönk med cirka en procent år 2013.

Uppgifterna har samlats in från församlingarna genom en enkät i februari under vecka 7. Svarsprocenten var 71. De svarande församlingarnas andel av församlingarnas närvarande befolkning och kyrkoskatteutfall är ca 85 procent.

Tilläggsuppgifter:

Ekonomiplaneringschef Pasi Perander, tfn 09-1802 246, pasi.perander@evl.fi

Statistikexpert Pasi Mäkelä, 09-2802 251, pasi.makela@evl.fi
Respons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga