För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Metoder för arbetet bland barn och unga

Traditioner skapar trygghet

Att känna till bönen Gud som haver barnen kär, psalmen Måne och sol och Julevangeliet är att känna att man hör till ett sammanhang. Att höra till är viktigt. Mycket inom den finländska kulturen har sin grund i kristendomen och dess traditioner. Det är viktigt att veta varför vi firar jul, påsk och andra helger. Det är viktigt att känna till seder och bruk i vår finlandssvenska värld.

Tillsammans i vardagen

Nära och trygga relationer inom dagvården ger en god grund för religiös fostran. Att höra dagispersonalen berätta ur Bibeln är betydelsefullt. Det ger en bild av att religion är en del av livet. Att tala om andliga och religiösa ting är att beröra människans inre värld. Barn har rätt att fråga, fundera och förundra sig. Religionsfostran innebär att uppleva, diskutera, berätta och förundras tillsammans med barnen.

Församlingen stöder

Det finns många böcker och annat material som kan vara till nytta i den religiösa fostran inom småbarnsfostran. Församlingen kan också ge tips på böcker och material och på andra sätt stöda personalen i dagvården när de planerar den religiösa fostran. Vid krissituationer eller om man vill ha besök i olika sammanhang kan man också kontakta församlingen.

Metoder

Här kommer information om olika metoder som med fördel kan användas inom församlingens verksamhet för barn och unga.

Bibeläventyret (för skolan)

Bönestenar

Frälsarkransen

Godly Play

Golvbilder

Kyrkopedagogik


Respons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga