För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Sök stipendium! Kurs i tyska 16.7-19.8.2019, Wittenberg

08.03.2019Världsvida kyrkan
Luther

Martin-Luther-Bund, som sorterar under Bayerska landskyrkan, arrangerar en kurs i tyska 16.7-10.8.2019 i Wittenberg.

Kursprogrammet består av lektioner och övningar på för- och eftermiddagarna (ingen undervisning på lördagarna). Vissa kvällar ordnas gemensamt program och på söndagarna görs utflykter (inkl. gudstjänst).

Undervisningen ordnas på två nivåer och deltagarna ska kunna tyska i någon mån.

Tyngdpunkten i kursen ligger på att använda tyska i församlingsarbete och att läsa teologiska texter.

Utrikesavdelningen beviljar ett stipendium som täcker resekostnaderna till och från kursen för en medlem av Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

Skicka in en fritt formulerad ansökan där du berättar om dig själv och varför du vill delta i kursen. Ansökan riktas till sakkunnig Ari Ojell senast 31.3.2019. (ari.ojell(at)evl.fi)

Mera information om stipendier: evl.fi/stipendierRespons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga