För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Sök stipendium! Sommarkurs kring yttrandefrihet och populism i Lissabon

08.03.2019Världsvida kyrkan
Conference of European Churches

Europeiska kyrkokonferensens arbetsgrupp för mänskliga rättigheter ordnar en sommarkurs med temat ”Freedom of Expression and Populism” i Lissabon 17-20.6.2019. Kursen genomförs tillsammans med rådet för kristna kyrkor i Portugal.

Mera information om kursen

Program

Målet med kursen är bland annat att öka medvetenheten kring den teologiska kopplingen mellan yttrandefriheten och de heliga skrifterna samt hur teologin används för att uppnå populistiska mål. Deltagarna lär sig vad yttrandefrihet innebär och vilka hoten är bland annat från populistiska politiska partier.

Utrikesavdelningen beviljar ett stipendium som täcker kursavgiften och resekostnaderna för en deltagare från Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Skicka in en fritt formulerad ansökan där du berättar om dig själv och varför du vill delta i kursen. Ansökan riktas till sakkunnig Ari Ojell senast 15.4.2019. (ari.ojell(at)evl.fi)

Mera information om olika stipendier: evl.fi/stipendierRespons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga