För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Kyrkans dokumentförvaltning och arkiv

Kyrkans arkiv utgör kyrkans kulturarv av dokument och berättar om kyrkans hundraåriga historia som en del av livet i Finland.

Kyrkböckerna och familjeakterna är den äldsta arkivserien i Finland som alltjämt utökas och som utgör en unik arkivhelhet även ur globalt perspektiv.

Dokumentförvaltningen och arkivfunktionen i församlingarna, domkapitlen och Kyrkostyrelsen har i uppgift att utveckla dokumentförvaltningen och säkerställa att handlingar hålls tillgängliga och bevaras, att sköta den informationstjänst som hänför sig till dem, att bestämma handlingars förvaringsvärde och att gallra ut onödigt material med beaktande av datasekretessen.


Respons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga