För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland
Frivilligverksamhet

Frivilligverksamhet

I församlingens frivilligverksamhet ger församlingsmedlemmarna av sin tid och sitt kunnande som gåva för det gemensamma bästa. Det kan ske inom Samtalstjänsten eller väntjänsten. Andra former är att ta ansvar för olika delar av gudstjänsten, t.ex. som textläsare, förebedjare, ljuständare mm. Man kan också fungera som ledare för någon grupp eller delta i församlingens musikverksamhet.

Läs mer om frivllighet

Frivillighetens teologi

Utveckling av frivlligarbetetAktuellt

Tidigare nyheter

Respons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga