För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland
Pensionsfonden

Pensionsfonden tryggar pensioner


Syftet med kyrkans pensionsfond är att trygga utbetalningen av pensioner till kyrkans anställda samt att stabilisera utvecklingen av församlingarnas pensionsavgifter i framtiden.

Kyrkans pensionsfond är en placeringsorganisation som samlar sina medel från pensionsavgifter och placeringsverksamhetens avkastning.

Pensionsfondens allokering 31.12.2016:

 Aktieplaceringar  603 milj. euro
 42,4 %
 Ränteplaceringar  512 milj. euro
 35,9 %
 Övriga placeringar
 309 milj. euro
 21,7 %
 SAMMANLAGT  1424 milj. euro
 100 %


Placeringarnas avkastning 1.1.-31.12.2016 var +7,9 %.

Mera information:

Kyrkans pensionsfonds klimatförändringsstrategi

Pensionsfondens verksamhetsberättelse 2015

Pensionsfondens ansvarsfulla placeringsverksamhet 2016

Pensionsfondens anvisningar för ansvarsfull placeringsverksamhet

Beskrivande mätare för pensionsfonden 2012


Respons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga