För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Pensionsfonden tryggar pensioner


Syftet med kyrkans pensionsfond är att trygga utbetalningen av pensioner till kyrkans anställda samt att stabilisera utvecklingen av församlingarnas pensionsavgifter i framtiden.

Kyrkans pensionsfond är en placeringsorganisation som samlar sina medel från pensionsavgifter och placeringsverksamhetens avkastning.

Pensionsfondens allokering 30.9.2018:

 Aktieplaceringar  623,6 milj. euro
 40,0 %
 Ränteplaceringar  536,1 milj. euro
 34,4 %
 Alternativa placeringar
 399,2 milj. euro
 25,6 %
 SAMMANLAGT  1558,9 milj. euro
 100 %


Placeringarnas avkastning 1.1.-30.9.2018 var +2,3 %.

Läs pensionsfondens Nyhetsbrev 1/2018 här!

Mera information:

Kyrkans pensionsfonds klimatförändringsstrategi

Pensionsfondens verksamhetsberättelse 2017.pdf

Verksamhetsberättelse för ansvarsfull placeringsverksamhet 2017

Kyrkans pensionsfonds anvisningar för ansvarsfull placeringRespons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga