För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland
Pastorsexpeditioner och Kirjuri

Kyrkobokföring och Kirjurisystemet

Kyrkbokföringen övergick i början av 2012 till användningen av det gemensamma medlemsregistersystemet Kirjuri.

Anvisningar och meddelanden om ibruktagning och användning av Kirjurisystemet finns på kyrkans intranät.

Även anvisningar och blanketter för kyrkobokföringen (tidigare Pastorskansli-sidorna) och information om digitaliseringen av kyrkböcker finns på samma ställe.

Kyrkans intranet fungerar inom Kyrknätet. Här länken till sidorna på intranet:


Kyrkbokföring och Kirjuri-systemet i Intranet.


Respons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga