För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Församlingarna värnar om kulturarvet

Församlingarna använder hela tiden värdefulla kyrkor och föremål. Kyrkobyggnaderna med sina inredningar och värdeföremål är viktiga kulturmiljöer i vårt land. Samma sak gäller begravningsplatserna.

Att bevara kulturarvet är inget som sker av sig självt, utan något vi måste värna om. Till skillnad från Ortodoxa kyrkan i Finland har evangelisk-lutherska kyrkan inget kyrkomuseum. Församlingarna är själva ansvariga för sin kulturhistoriskt värdefulla egendom. Inga andra instanser tar hand om den.

Att värna om kulturarvet är något som kräver expertkunskap. De nationella centralmuseerna och landskapsmuseerna kan erbjuda hjälp.

Fråga också om hjälp hos landskapsmuseet eller Museiverket.


Respons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga