För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Kyrkostyrelsen

Kyrkostyrelsen handhar kyrkans gemensamma förvaltning, ekonomi och verksamhet. Beslutande organ är plenum och ämbetskollegiet.

Plenum

Cirkulär

Kyrkostyrelsens cirkulär innehåller anvisningar av rekommendationskaraktär för församlingarna.

Direktioner, delegationer och arbetsgrupper

Direktioner, delegationer och arbetsgrupper tillsatta av Kyrkostyrelsen

Kyrkostyrelsens strategi

Kyrkostyrelsens strategi fram till år 2020Ämbetskollegiet

Kyrkans centralförvaltnings regelsamling

Tjänstestadgor, reglementen och instruktioner

Utlåtanden

Kyrkostyrelsens utlåtanden (på finska)


Respons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga