För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Hot och hat mot församlingarnas aktörer

Anställda och frivilliga som aktivt hjälpt asylsökande har i likhet med andra församlingsaktiva som synts i offentligheten och i de sociala medierna fått ta emot mycket osaklig kritik, ogillande och till och med hotelser. Vi vill uppmuntra och visa vårt stöd till alla som råkat ut för hotelser och smutskastning. Ett sådant beteende är inte acceptabelt. Det lönar sig att göra polisanmälan om hotelser och andra handlingar som strider mot finsk lagstiftning. Största delen av hotelserna handlar enligt polisstatistik om att skrämmas och slänga käft, men det är bra om polisen vet hur landet ligger vad gäller fenomenet.

Anställda och frivilliga i församlingarna har reagerat på utmaningarna att ta emot flyktingar på ett bra sätt. Det handlar om ett arbete som är värdefullt och enormt viktigt. Flyktingsituationen väcker ändå mycket känslor och åsikter i vårt samhälle. En del människor känner rädsla, ångest och tveksamhet. Människornas värderingar och kulturer är olika med stora skillnader till och med inom kulturerna. Det kan leda till situationer som kräver att man beaktar tryggheten. Samtidigt är det bra att komma ihåg att de flesta är vanliga människor som vill varandra väl.

Brottsanmälan är på sin plats om man behöver ingripa mot hotelser som känns allvarliga. I annat fall ges utpressaren möjligheten att lugnt gå vidare till nästa offer.

Vi rekommenderar följande åtgärder i fall av hotelser eller hatprat:

1. Vid hotelser uppmanar vi till följande: Ta alltid kontakt med polisen och gör brottsanmälan. Hotelser uppfyller kännetecknen för olika brott, men nästan alla av dem är olagliga. Brottsanmälan ska göras till polisen. Anmälan kan också göras elektroniskt: https://www.poliisi.fi/brott/elektronisk_brottsanmalan I samband med brottsanmälan är det bra att till exempel bifoga en skärmdump på hotelserna om de förekommit i de sociala medierna. Man kan kontakta nätpolisen om det skedda anknyter till internet. Kontaktuppgifterna hittar du här: https://www.poliisi.fi/om_polisen/polisen_i_social_media

Vi ber er meddela Kyrkostyrelsen om brottsanmälningar som gjorts till polisen samt om andra situationer som upplevts hotfulla, på adressen: kt@evl.fi.

2. Trots att vi lever i intenet-tider har situationer ofta en lokal prägel. På varje ort finns den lokala polisen samt aktörerna inom det psykosociala stödet. Det är viktigt att skapa goda relationer till det befintliga stödnätverket, för att både de asylsökande och församlingens aktörer ska orka och känna sig trygga. Kontakter är viktiga innan någonting tråkigt händer: berätta om er verksamhet och om att ni kanske behöver stöd i framtiden.

3. Ordna arbetshandledning och andligt stöd. Det är viktigt att anställda och frivilliga har möjlighet att få kamratstöd och att diskutera sina erfarenheter med en stödperson.

4. Läs inte sidor med hotelser, googla inte på dem och skicka dem inte vidare. Förutom att det ökar en allmän känsla av olust växer skribenternas iver att skriva då läsarna blir fler och antalet klickar ökar. Då du ser en sådan sida kan du ta en skärmdump på den och skicka till polisen.

5. Svara inte på hotfulla meddelanden. Det tjänar ingenting till att börja konkurrera, försöka undervisa eller vidga omdömet hos en person som är uppfylld av ilska. Att argumentera med aggressiva personer lönar sig inte.

Om någon samtalspartner på nätet regelbundet är hotfull är det också bra att berätta vidare så andra inte i onödan blir föremål för hatmeddelanden från samma person.

6. Moderera det som publiceras i församlingens sociala medier

Ta bort meddelanden som bryter mot finsk lag och kränkningar som riktar sig mot enskilda personer. Kritik som riktar sig mot kyrkan är det bra att uthärda. Lägg spärrar för oroselement. Besvara även tråkig kritik på ett vänligt sätt med tanke på alla andra som läser församlingens sidor.

De som administrerar webbplatsen har juridiskt ansvar att ta bort material som innehåller hets mot folkgrupp. Det moraliska ansvaret är mer omfattande, varför det inte heller är acceptabelt med ärekränkning eller ett språkbruk som är skrämmande eller våldsamt på annat sätt.

I anvisningen har använts material som samlats av gruppen Refugees Welcome Finland, som organiserar heminkvartering för flyktingar, i samarbete med Polisen och Migrationsverket.Respons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga