För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Diakonin i praktiken

mummu

Den professionella diakonin hjälper när någon har psykisk, fysisk, andlig, ekonomisk eller social nöd. Diakoniarbetarna möter människan med ett helhetsperspektiv och hjälper henne att stå ut mitt i svårigheterna. Det är ett särdrag för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland att det organiserade diakoniarbetet är en del av lokalförsamlingens verksamhet. I varje församling ska det enligt kyrkolagen finnas en tjänst för diakonin. Tjänsterna innehas av yrkesutbildade socionomer/diakoner eller sjukvårdare/diakonissor.

På individnivå

hembesök, diakonimottagning, själavård, ekonomisk hjälp, stödbostäder, stöd till personer med missbruksproblem, stöd till fångar och frigivna

I grupper

diakonikretsar, sorgegrupper, krisgrupper, kyrksöndagar för specialgrupper, stödgrupper för personer med mentala problem eller beroende, stödgrupper för handikappade, äldres samlingar, familjegrupper, utfärder, läger

Som samhällspåverkan

Diakonin tar inte bara itu med följderna av problem i samhället utan strävar efter att påverka orsakerna till problemen. Den verkar för rättvisa, skapelsens unika värde och för förutsättningar för ett människovärdigt liv.

Som internationell diakoni

Diakoni väcker även ett internationellt ansvar och främjar global solidaritet. Genom Kyrkans utlandshjälp och missionsorganisationerna förmedlas hjälp till våra medmänniskor i de allra fattigaste länderna.


Respons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga