För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Meddelanden

Förhandlingsresultat för kyrksektorn

Kyrkliga sektorn nådde förhandlingsresultat den 15 februari 2018. Resultatets kostnadsnivå följer den så kallade allmänna linjen.

Avtalsperioden är 1.2.2018–31.3.2020. I början av april i år görs en 1,1 procents förhöjning och i juni betalas ett engångsbelopp på 108 euro i det allmänna lönesystemet. I början av april 2019 höjs lönerna med 1,0 procent och i juni betalas ett engångsbelopp på 368 euro i det allmänna lönesystemet. Genom engångsbeloppen verkställs en justeringspott för 2018 på 0,5 procent och för 2019 på 0,6 procent samt förlängningen av avtalsperioden med två månader.

I början av 2020 införs ett prestationstillägg som ersätter den prövningsbaserade lönedelen i det allmänna lönesystemet. Det nya tillägget finansieras med justeringspotten 2018 och ändringar i den årsbundna lönedelen. I början av 2020 fördelas också en lokal justeringspott (0,6 procent) som riktas till personliga och/eller uppgiftsrelaterade löndelar.

Under avtalsperioden tillsätts också flera arbetsgrupper.

Förhandlingsresultatet kommer att behandlas av arbetsmarknadsverkets delegation.

Förhandlingsresultatet omfattar cirka 20 000 anställda. Kyrkans kollektivavtal ingås av Kyrkans arbetsmarknadsverk och personalorganisationerna Kyrkosektorn, FOSU och Kyrkfackets union.

Resultatet av kyrkans förhandlingar om avtalsjusteringen 2016

Kyrkans arbetsmarknadsverk och huvudavtalsorganisationerna avtalade 29.9.2015 om avtalsjusteringen för den andra perioden enligt sysselsättnings- och tillväxtavtalet. I ledningens försökssystem och timlönesystemet genomförs avtalsjusteringen som en allmän höjning. I det allmänna lönesystemet inleder parterna en granskning av systemet med målet att förenkla lönesystemet och ta in anvisningar till stöd för genomförarna. Huvudavtalsparterna har reserverats tid för detta till 18.12.2015. För handledning och lokalt arbete har tid reserverats ända till november 2016, då avtalsjusteringen avses gå till utbetalning. Avtalsjusteringen för dem som är anställda under februari–oktober 2016 ska enligt planerna betalas som ett engångsbelopp på sommaren.

Kostnadseffekten av avtalshöjningarna 2015 och 2016 uppgår för 2016 till 0,8 procent.

Närmare information om förhandlingsresultatet ges i december, då förhandlingsprocessen för utvärdering av det allmänna systemet avslutats.

Utredning av kyrkans företagshälsovård

Resultet av utredningen av kyrkans företagshälsovård är klart. Utredningen har gjorts av Keva i samarbete med Kyrkans arbetsmarknadsverk och huvudavtalsorganisationerna. Det är den första täckande utredningen om företagshälsovården på kyrkans arbetsplatser. Läs mera...

Anvisningar för förhandlingarna om lokal justeringspott

Kyrkans arbetsmarknadsverk och kyrkans huvudavtalsorganisationer har utarbetat anvisningar för förhandlingar om användning av den avtalade lokala justeringspotten. Läs mera...

Kyrkans arbetsmiljöbarometer 2011

Kyrkans arbetsmiljöbarometer 2011 som Statistikcentralen utfört på uppdrag av Kyrkostyrelsen och Arbetarskyddscentralen publicerades den 16 februari 2012. I barometern undersöks kyrkans arbetsmiljö genom telefonintervjuer med 522 kyrkligt anställda. Läs mera...Respons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga