För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

2018

Kyrkostyrelsens cirkulär på finska - Kirkkohallituksen yleiskirjeet suomeksi


21/2018 Ändring gällande begravningstillstånd i förordningen om utredande av dödsorsak

20/2018 Inverkan av den nya lagen om för- och efternamn vid årsskiftet

19/2018 Kommunen och församlingen främjar det lokala välbefinnandet

18/2018 Dataskyddslagen träder i kraft den 1.1.2019

17/2018 Valet av revisor för fullmäktigeperioden 2019-2020

17/2018 Bilaga 1 Anbudsbegäran för granskning av församlingens förvaltning och ekonomi - mall

17/2018 Bilaga 2 Till revisorn - ISAE utlåtande med bestyrkande

16/2018 Den nya lagen om för- och efternamn träder i kraft den 1 januari 2019

15/2018 Modellreglemente för konfirmandundervisningen

15/2018 bilaga Modellreglemente för konfirmandarbetet

14/2018 Anmälning av inkomstskattesatsen 2019 till skatteförvaltningen

13/2018 Grunder för beredning av budgeten 2019

13/2018 bilaga 1 Centralfonds- och pensionfondsavgift 2019

13/2018 bilaga 2 Fördelning av statens finansiering 2019

12/2018 Kollekterna år 2019

12/2018 bilaga Kollekterna år 2019

11/2018 Förvaltnings- och specialdomstolarna har en ny e-tjänst - besvärsanvisningar måste uppdateras

10/2018 Samarbetsmodell för webbarbete

9/2018 Förslag till mottagare av pro ecclesia-medaljen och ordensförslag för självständighetsdagen 2018

9/2018 bilaga Ohje _ Anvisning

8/2018 Parallella medlemsregister i församlingarna

7/2018 Utbildningsstyrelsen och kyrkostyrelsen skickar gemensamt brev om församlingsvalet till läroan-stalter, församlingar och kyrkliga samfälligheter

7/2018 bilaga Kirje Kirkkohallitus OPH

6/2018 Religionsfrihet i småbarnspedagogiken

5/2018 Nationella veterandagen 27 april 2018

4/2018 Ansökan om understöd enligt prövning 2018

3/2018 Beräknad andel av pensionsansvar som saknar täckning 31.12.2017

2/2018 Samarbete inom småbarnspedagogiken mellan församlingen och kommunen

1/2018 Församlingsval 2018

1/2018 bilaga Valtidtabell 2018


Respons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga