För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

BarnArken - hjälp i vardagen till barnfamiljer

I Finland finns det nästan 120 000 barnfamiljer med en förälder. Många ensamförsörjare är hemma utan tillgång till det stöd de behöver och känslan av utanförskap kan vara stark. De kanske har tunga livsskeden bakom sig, krafterna börjar sina och känslan av att stå utanför växer. Projektet BarnArken har utvecklats för att ge stöd i dessa situationer. Feedback från församlingsmedlemmar och församlingar har varit drivfjädern till projektet.

”Vilken lyx det skulle vara att få gå till affären ensam. Det vore roligt om barnens mormor eller farmor inte var den enda som underlättar den ensamstående förälderns vardag...”

En församling behöver inte bli pilotförsamling ensam. I detta skede kan också grupper på prosteri- eller stiftsnivå delta. Församlingarna som deltar får själva påverka och utveckla projektet BarnArken. De förbinder sig också till att skapa egna goda förfaringssätt och bidra med tips för utvecklingen.

Det finns ingen färdig modell utan först får ensamförsörjarna uttrycka sina behov och önskemål. Och eftersom församlingarna i olika delar av Finland är mycket olika och olika stora kan modellen också ta olika form i olika församlingar.

En andningspaus för ensamma vårdnadshavare, vardagens arbetsmyror.

Projektets syfte är att ge ensamstående föräldrar en ledig stund. Målet med projektet BarnArken är att med församlingarnas hjälp hjälpa ensamförsörjare att orka genom att stärka deras delaktighet och förebygga känslan av utanförskap. Vid behov får ensamförsörjaren stöd för att orka bättre, råd och handledning samt kamratstöd av andra föräldrar. Under projektets gång skapas också en modell för kamratstöd och befintlig god praxis utnyttjas i den utsträckning det är möjligt. Församlingarna som väljs är föregångare som är med och skapar nya verksamhetsmodeller och bedömer det uppnådda resultatet av modellerna.

BarnArken finansieras av stiftelsen Me-säätiö. Tillsammans med kyrkan och församlingarna vill Me-säätiö utveckla effektiva modeller för att förebygga utslagning och i detta arbete kan kyrkan göra en betydande insats. Kyrkan identifierar de verkliga behoven i människors vardag och kommer människorna nära på ett nytt sätt, blir medmänniska. Ny gemenskap och nya grupper där även de som dignar under vardagsbördan får andas ut och får ny kraft att orka vidare. Samarbetspartner i projektet är Väestöliitto och Nuori Kirkko ry.

BarnArkens webbplats är www.lapsiarkki.fi och den kommer att omfatta goda tips och förfaringssätt som är tillgängliga för alla. Gilla oss också på adressen: www.facebook.com/LapsiArkki

BarnArken hör till diakoni, fostran och familjearbetet där varje människa blir hörd och sedd. Verksamheten är öppen för alla församlingar och verksamhetsmodellerna kan utnyttjas på det sätt som passar lokalt.

Mer information

Päivi Malmivaara, Projektchef för projektet BarnArken 040 688 1462, paivi.malmivaara@evl.fi

Mikko Mäkelä, Sakkunnig – Unga och utslagning, kyrkans motions- och idrottssamarbete 050 439 1968, mikko.makela@evl.fiRespons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga