För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Mentorering som en samarbetsform mellan församlingen och dagvården

Ansvaret för den allmänbildande åskådningsfostran i ett daghem finns hos daghemspersonalen. Församlingen kan vara ett stöd för denna fostran genom att en församlingsanställd fungerar som mentor för daghemspersonalen.

Mentorering betyder att man skapar en ömsesidig relation där man diskuterar, delar erfarenheter och synsätt. Mentorsrelationen bygger på förtroende, öppenhet och att man förbinder sig till uppgiften. Man försöker tillsammans skapa förutsättningar för en fostringsmiljö där barnet ges möjlighet att undra, fråga och genom lek och stillhet få möta den andliga dimensionen i livet.

Församlingarnas samarbete med daghemmen

Församlingarnas samarbete med daghemmen har under de senaste åren ifrågasatts på flera orter i vårt stift. Det finns föräldrar som inte vill att deras barn ska delta när församlingen är inbjuden eller när daghemsgruppen besöker kyrkan. Daghemspersonalen kanske tycker att det är enklast att inte alls samarbeta med församlingen eftersom det då kan medföra att en del barn inte får vara med och det innebär praktiska utmaningar.

Samarbetet kan genomföras genom att t.ex. varje höst boka ett möte tillsammans med dagvårdschefen eller daghemsföreståndaren på varje daghem och samtala om hur samarbetet kan planeras och genomföras.

En vanlig missuppfattning är att endast då församlingens barnledare eller präst kommer på besök till daghemmet eller när gruppen besöker kyrkan tillgodoses den andliga dimensionen. Enligt Grunderna för planen för småbarnspedagogik ansvarar daghemspersonalen för åskådningsfostran.  Barnen skall under lärarens ledning bekanta sig med religioner och åskådningar på ett åskådligt sätt.

Det här uppdraget kan alltså inte ges över till en luthersk församling eller något annat samfund att sköta. I det kontinuerliga arbetet som personalen gör kan en barnledare eller präst fungera som mentor. Det betyder att man bygger upp en ömsesidig relation till daghemspersonalen och mentorn kan vara ett stöd för dem i deras utmaning att ge barnen kännedom om t.ex. helgerna och bibelberättelser som är en del av den kristna traditionen och det finländska kulturarvet.

Kyrkans barnledare och präster har också sakkunskap om barns andliga utveckling och behov som kan vara till hjälp för daghemspersonalen. Mentorskap betyder inte att daghemsgruppen slutar komma på besök till kyrkan eller att den församlingsanställda inte också i fortsättning kan inbjudas som gäst till daghemmet.


Respons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga