För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Kyrkans arbetsmarknadsverks cirkulär 2011

 

Cirkulär A9/2011

Resekostnadsersättningar fr.o.m. 1.1.2012

Cirkulär A8/2011

Beskattningsvärden för naturaförmåner fr.o.m. 1.1.2012

Cirkulär A7/2011 

Kyrkans avtalslösning för åren 2012–2013

1. Allmänt

2. Lönejusteringar 1.3.2012

3. Engångsbelopp i maj 2012

4. Lönejusteringar 1.4.2013

5. Textändringar

5.1. Faderskapsledighet

5.2. Semester

6. Andra överenskommelser

Bilagor:

Cirkulär A6/2011

Kyrkans arbetsmiljöbarometer 2011

Cirkulär A5/2011

1. Kyrkliga sektorn har inlett förhandlingar om ramavtal

2. Ramavtalets innehåll

Cirkulär A4/2011

Ställningstagande om tillämpning av kyrkans allmänna lönesystem

Cirkulär A3/2011

1. Förtroendemannakurser
2. Avtal om grupplivförsäkring 2011

Cirkulär A2/2011

Kyrkans löneavgörande 2011

1.Löneavgörandet 2011 i kyrkans allmänna lönesystem
 1.1Genomförande av löneavgörandet
2.Löneavgörandet 2011 i kyrkoherdarnas lönesystem
 2.1.Genomförande av kyrkoherdarnas avgörande
3.Löneavgörandet 2011 i de timavlönades lönesystem
 3.1.Genomförande av löneavgörandet för timavlönade
4.Vissa andra grundlöner, tillägg, tilläggsarvoden och lönetillägg
5.Avrundning och utbetalning av justerade löner

Cirkulär A1/2011

1. Förtroendemannakurser
2. Kyrkans arbetsmarknadsverks cirkulär 2010


Respons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga