För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Kyrkans arbetsmarknadsverks cirkulär 2014

Cirkulär A18/2014

Förtroendemannakurser

Cirkulär A17/2014

Beskattningsvärden för naturaförmåner fr.o.m. 1.1.2015

Cirkulär A16/2014

Resekostnadsersättningar fr.o.m. 1.1.2015

Cirkulär A15/2014

 1. Grundlönens olika delar
 2. Utbildningsersättning för 2014 söks i januari 2015, ansökningsblankett på AFF:s webbplats
 3. Ändringar i blankettmallar på Sacrista

Cirkulär A14/2014

Nya arbetstidsbestämmelser fr.o.m. 1.1.2015

Cirkulär A13/2014

 1. Ändringar i villkoren för alterneringsledighet från 1.9.2014
 2. KyrkTAK 2014-2016 har kommit ut
 3. Semesterpromemoria 2014

Cirkulär A12/2014

 1. Avtalsenliga förhöjningar 1.8.2014
 2. Övrigt om verkställigheten av KyrkTAK 2014–2016
 3. Lönestatistik juni 2013
 4. Utbildning om de nya arbetstidsbestämmelserna
 5. Kansliet flyttar och sommarens öppettider

Cirkulär A11/2014

Semesterpromemoria 2014

Cirkulär A10/2014

Kyrkans arbetsmarknadsverks arbetsavtalsformulär har uppdaterats

Cirkulär A9/2014

Förtroendemannakurser

Cirkulär A8/2014

Sommararbete för skolelever och studerande

Cirkulär A7/2014

 1. K-/J- lönesättningsgrupperna enligt den högsta ledningens lönesystem
 2. Flyttning av tjänsteinnehavarnas löner till den högsta
 3. Info-/utbildningsdagar om lönesystemet för den högsta ledningen och övrig rådgivning om ärendet  

Cirkulär A6/2014

 1. Kyrkans avtal för avtalsperioden 1.4.2014–31.1.2017 godkända
 2. Uppdatering av semesterpromemorian
 3. Ersättning för resekostnader

Cirkulär A5/2014

 1. Ekonomiskt understöd för utveckling av yrkeskompetensen samt behandling av principerna och förfaringssätten för personalutveckling i samarbetet
 2. Resultat av förhandlingar om vissa andra frågor i anslutning till avtalsperioden från 1.4.2014
 3. Kyrkans arbetsmarknadsverk: info-/utbildningsdagar våren 2014
 4. Livscykelmodellen för arbetslivet

Bilaga till cirkulär A5/2014

Cirkulär A4/2014

Förhandsinfo om idémöte på webben om Kyrkans arbetsliv 2020

Cirkulär A3/2014

 1. Sekretessförbindelse
 2. Anvisningar för utbytesledighet
 3. Annat som gäller avtalsperioden fr.o.m. 1.4.2014
 4. Ändringar i partiell sjukdagpenning fr.o.m. 1.1.2014
 5. Anmälningar till personregistret för arbetarskyddet

Cirkulär A2/2014

Förtroendemannakurser

Cirkulär A1/2014

Resekostnadsersättningar fr.o.m. 1.1.2014


Respons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga