För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Kulturarv för alla - Kulturarvsstrategi för evangelisk-lutherska kyrkan i Finland fram till 2024

Den arbetsgrupp för kyrkans kulturarvsstrategi som tillsattes i november 2016 fick i uppdrag att utarbeta ett förslag till Evangelisk-lutherska kyrkans första kulturarvsstrategi och i anslutning till den förbereda ett åtgärdsprogram med konkreta handlingar och rutiner för att sörja för det kyrkliga kulturarvet. Arbetsgruppen vidareutvecklar de strategiska riktlinjerna för Kyrkostyrelsens kulturarvsarbete (2010–2015) och de mål som ingår i dem samt breddar strategin till att också omfatta kyrkans immateriella kulturarv.

Målet med strategin är att synliggöra det kyrkliga kulturarvet som en del av upplevelsen av det heliga och av det andliga arvet. Syftet med strategins urval av uppslag är att skapa insikter om och förståelse för det kyrkliga kulturarvets betydelse. När individer och grupper kan identifiera sitt kulturarv föds också en uppskattning och vilja att vårda den gemensamma kulturegendomen.

Strategin stärker samverkan mellan olika aktörer kring det kyrkliga kulturarvet och möjligheterna att arbeta för att bevara kyrkans kulturarv. I strategin betonas församlingars, gruppers och individers betydelse för att vårda och förmedla det kyrkliga kulturarvet och för att upprätthålla och skapa ett levande kulturarv.

Strategin skapar förutsättningar för ett övergripande kulturarvsarbete i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Ansvaret för att förverkliga strategin vilar på hela kyrkan och alla dess nivåer. En systematisk och ansvarsfull skötsel av kyrkans kulturegendom främjar en hållbar utveckling inklusive ekologiska, kulturella och ekonomiska värden.

Det kyrkliga kulturarvet ger individer och gemenskaper byggstenar och en grund för identiteten. Det hjälper oss möta och bättre förstå oss själva och andra.

Hörande av församlingarna i strategiarbetet 19.5-9.6.2017

Församlingarna och domkapitlen har möjlighet att påverka strategiarbetet genom att studera utkastet och besvara förfrågan på kulturstrategisidorna i kyrkans intranät senast 9.6.2017.

Arbetsgruppen för kyrkans kulturarvsstrategi 21.11.2016 - 30.9.2017:

Heikki Hanka, ordförande, professor vid institutionen för konst och kulturforskning, Jyväskylä universitet
Kaisa-Leena Hannikainen, ledande kantor, Vihtis församling
Jyrki Knuutila, professor, institutionen för praktisk teologi, Helsingfors universitet
Juhani Kostet, överdirektör, Museiverket
Tuija Mikkonen, miljöråd, miljöministeriet
Pekka Rehumäki, chef för verksamhetsavdelningen, Kyrkostyrelsen
Saana Tammisto, kulturarvsexpert, förvaltningsavdelningen, Kyrkostyrelsen

Närmare upplysningar: kulturarvsexpert Saana Tammisto


Aktuellt

Tidigare nyheter

Respons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga