För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Tillgänglighet

Varje människa har en egen plats i församlingen, i kyrkan. Alla människor behövs och är viktiga. Alla kan vi dela med oss av vår kunskap och vårt väsen för att tillsammans skapa en trovärdig kyrka.

På den här sidan hittar du material om KOM - Kyrkans tillgänglighetsprogram och kyrkans material på lättläst svenska.

KOM - Kyrkans tillgänglighetsprogram sammanfattar de teologiska grunderna för tillgänglighet och delaktighet: Tillsammans och olika är vi Guds avbild. Olikhet och handikapp är ingen synd, men däremot ojämlikt bemötande och förnekande av människovärdet. Endast en kyrka som är öppen för alla är en trovärdig Kristi kyrka.

KOM-programmet ger handfasta tips på hur vi kan arbeta för tillgänglighet och motverka hinder för delaktigheten. Det innehåller också förslag på hur vi i församlingarna tillsammans kan agera för en tillgänglig församling.

Tillgänglighet är bra för alla. Kyrkans tillgänglighetsprogram (KOM) är riktat till församlingsmedlemmar och till kyrkans anställda och förtroendevalda, för att kyrkan ska bli ännu mer tillgänglig än hittills.

Material att ladda ner

KOM i webbläsarformat (bara text)

KOM

KOM LÄTTLÄST VERSION


Tro och liv heter en genomgång av det viktigaste i den kristna tron. Den kan användas t.ex. i konfirmandundervisning eller i olika samtalsgrupper.Respons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga