För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Semester

Kyrkligt anställdas semester bestäms enligt Kyrkans allmänna tjänste- och arbetskollektivavtal (KyrkTAK). Bestämmelserna i semesterlagen tillämpas inte, om inte något annat bestäms i KyrkTAK.

KyrkTAKs semesterbestämmelser omfattar

  • intjänande och bestämning av semester
  • semesteruttag och sparande
  • semesterlön
  • semesterersättning
  • semesterpenning
  • betalning av semesterrelaterade förmåner till tjänsteinnehavare/arbetstagare.

Semesterpromemoria 2018


Tabell för utbytesledighet, gäller fr.o.m. 1.2.2017

Tabell för utbytesledighet, månadsavlönade 2017

Tabell för utbytesledighet, ordinarie timanställd 2017

Tabell för utbytesledighet, visstidsanställd timavlönad 2017


Vanliga frågor om semesterRespons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga