För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Hur talar vi om dopet?

Baby

Alla i arbetslaget kommunicerar dop

Kanslisten som möter de nya föräldrarna på pastorskansliet, barnledaren, ungdomsarbetsledaren eller diakoniarbetaren som umgås med föräldrarna på familjecaféet, informationssekreteraren som sätter ihop brevet till familjer som fått barn, vaktmästaren som sätter vatten i dopfunten, prästen som har dopsamtal - alla vi kommunicerar dop. Men vad är det vi säger? Pratar vi samma språk som föräldrarna? Och vad är mitt eget förhållningssätt till dopet? Det finns mycket vi behöver säga som kyrka om dopet för vi vet att allt börjar från dopet, men vi behöver tillsammans hitta ett språk för dopet som har genklang hos dagens föräldrar.

Bli medveten

Vi lever i en tid där dopet inte har någon självklar plats i vårt samhälle eller bland kyrkans medlemmar längre. Statistiken för dop pekar neråt. I större städer är den nedåtgående spiralen brantare. Hur många döps i min församling? Hur många kunde döpas? Hur ser trenden ut på vår församlings område, var ligger vi om tio år ifall trenden håller i sig? Vi måste bli medvetna om situationen för att på ett strategiskt sätt hjälpa människor se värdet i dopet.

Jobba strategiskt

Vi behöver jobba strategiskt kring dop. Vilka faktorer gör att föräldrar låter döpa sina barn? Vilka hinder finns det för att barn döps? Hur ser kyrkstigen före och efter dopet ut? Genom att för oss själva synliggöra barnets väg till dopet och kyrkstigen från dopet framåt får vi ett hjälpmedel för att jobba planerat och strukturerat.

Dag om dop och kommunikation 13.3.2019, Kyrkans hus, Helsingfors

Som ett led i kyrkans projekt kring dop och fadderskap ordnas den här dagen om dop och kommunikation den 13.3.2019. Eftersom vi alla kommunicerar dop behöver ni komma med ett team från församlingens arbetslag och varför inte ta med någon av församlingens förtroendevalda för att processa hur er syn på dop och fostran ser ut. Målet att ni under dagen skall kunna ta viktiga konkreta beslut för både en nära och längre framtid. Maten bekostas själv, men i övrigt är evenemanget gratis.

Föreläsare från Lunds stift i Sverige

I Svenska kyrkan har man redan en längre tid arbetat med dop, eftersom trenden med sjunkande dopsiffror funnits där tidigare än hos oss. Lunds stift har varit en föregångare genom ett dopprojekt man genomfört under en tioårstid, och fungerat som inspiratörer för hela Svenska kyrkan. Man har bland annat byggt upp svenskakyrkan.se/dopsajten.

Under kursdagen medverkar stiftskonsulent Lena Andersson och kommunikatör Marcel Salinder från Lunds stift att för att dela erfarenheter från det mångåriga arbete med dopfrågor de har gjort i stiftet. Lena är pedagog och ser på arbetet från en fostrande synvinkel, medan Marcel går in i doparbetet med kommunikatörsglasögon.

Jobbat i 20 församlingar

Arbetet i Lunds stift började år 2006 med att församlingarna ville ha hjälp med de kyrkliga förrättningarna och man började från stiftshåll projektjobba med detta. Efter några år märkte man att dopsiffrorna gick kraftigt ner, framför allt i städerna, och man gick i stiftet in för att satsa på arbetet med dopet. Det största projektet var ett 5-årigt arbete med 20 pilotförsamlingar i stiftet. Det bildades ett team av 7 processledare i stiftet som jobbade kvalitativt med de 20 församlingarna. Man hade tre målområden; fördjupa förståelsen av dop, ta bort onödiga hinder för dop och vända den negativa trenden.

─ Alla församlingar såg över sin kommunikation, säger Lena Andersson. I mycket av kommunikationen kring dop märktes att församlingarna lät som en myndighet.

Lena och Marcel har tillsammans med stiftets övriga processledare jobbade tätt med församlingarna kring kommunikation men också mycket annat för att vända trenden. Kom med och höra om dom lyckades och få nya tankar för ert eget arbete.

Mera om inspirationsdagen Dop och kommunikation.

Fortsättning på arbetet den 23.10.2019

Den här kursen fortsätter med en uppföljande träff på hösten. Vid den träffen processar vi vidare hur man kan utkristallisera kyrkstigen i sin församling och röja bort hindren från möten med församlingsmedlemmar.

Texten har varit införd i tidningen Nyckeln 1/2019 


Information: Maria Borg-KarlssonAktuellt

Tidigare nyheter

Respons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga