För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Kampanjer

Människor förhåller sig annorlunda till kyrkan och församlingen än till ett företag som säljer sina produkter: Vart tar kyrkoskatten egentligen vägen?

Viktigt när du planerar en kampanj

  • klara målsättningar
  • resultatet skall motivera satsningen

Det är alltså skäl att fråga sig huruvida man vill uppnå ett mätbart mål, t.ex. ett högre valdeltagande. Är målsättningen att synas? Att vara tankeväckande?

Riksomfattande kampanjer

  • omfattande kampanjer till vilka den lokala församlingen ansluter sig.
  • på lokalplanet kan man dra nytta av kampanjens synlighet och publicitet.
  • möjlighet att lyfta fram uppgifter för det egna området ortsvis.
  • exempel på riksomfattande kampanjer: Gemensamt ansvar, församlingsval.

Lokal PR

  • i samarbete med reklambyrå.
  • fördelarna med mångårigt samarbete: Reklambyråns kunskap om församlingen underlättar samarbetet, möjlighet till rabatt.
  • Det lönar sig att ibland låta olika företag konkurrera och söka fräscha lösningar på flera olika håll.
  • exempel på lokala kampanjteman som förekommit i församlingar: kyrkogången, evangelisation, enskilda evenemang.

___________________________________________________________

Mer information

Yhteiskunnan viestinnän yhdistys ry. (på finska)
För avtalsmodeller se: Mainostajien liitto (på finska)Respons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga