För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Interna övervakning

Den interna kontrollens uppgift är att med rimlig säkerhet säkerställa att församlingens verksamhet och förvaltning har skötts på ett ändamålsenligt, kvalitativt och lagenligt sätt. Målet är en flexibel, öppen och framgångsrik verksamhet och förvaltning i församlingarna.

Intern kontroll betyder delade uppgifter, befogenheter och ansvar, beslut om övervaknings- och rapporteringssätt, skydd av information och informationssystem samt tryggande av egendom. Den interna kontrollen omfattar bland annat offentlighetsprincipen, församlingsmedlemmarnas rätt att söka ändring och lagen om integritetsskydd. Kontrollen gäller hela organisationen.

En välfungerande intern kontroll minskar medvetna och omedvetna fel, inkonsekvent verksamhet, ekonomiska förluster och dålig skötsel av olika frågor. Den interna kontrollen är avsedd att hjälpa församlingens ledning att upptäcka risker i anslutning till verksamheten och att säkerställa att de håller sig på en acceptabel nivå.

Kyrkorådet svarar för församlingens förvaltning, ekonomiskötsel och ordnandet av intern kontroll. Kyrkorådet ser även till att systemet i praktiken fungerar i enlighet med beslut och anvisningar.

Cirkulär 30/2004 innehåller anvisningar till församlingarna om intern kontroll.  

Intern overvakning_2004.pdf

Respons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga