För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Programmet 2013

Paradisrummet - Kyrkan och miljön

Nordisk kyrkobyggnadskonferens i Helsingfors 2013

29.8–1.9 2013 på Kyrkostyrelsen, Hamngatan 11 med inkvartering på närliggande hotell

Torsdag 29.8

17.00 Ankomst och middag i domkyrkans krypta

19.00 ”Siitt paradis han öppnar där ...” Domkyrkans krypta

Konferensen öppnas, t.f. kyrkoherde Marja Heltelä,

kanslichef Jukka Keskitalo (Kyrkostyrelsen), musikprogram

21.00 Avfärd till Esbo

22.00 Orgelnatt och aria, konsert i Esbo domkyrka

Fredag 30.8

9.00 Laudes

9.15 Kyrkan – skapelsens förvaltare, biskop Björn Vikström, (Finland)

10.15 Seminarier

a) Sacred art for our time- do we need new types of art?

(seminariet hålls på engelska),

bildkonstnär, rektor,Ph.D. Jörn Henrik Olsen (Danmark)

b) Kirken som mötested, sorgested og identitetssted- kirken og krisen,

domprosten Olav Dag Hauge (Norge)

c) Olika användningsmöjligheter för kyrkorummet – erfarenheter från Europa,

kulturarvssamordnare Henrik Lindblad (Sverige) och

direktor Oddbjörn Sörmoen (Norge)

12.00 Lunch

13.30 Seminarier

a) Energioptimering av gamla kyrkor – kultur kontra miljö,

professorn i kulturvård Tor Broström (Sverige)

b) The greening congregation (seminariet hålls på engelska),

biskop Peter Fischer-Möller (Danmark), branschsekreterare Ilkka Sipiläinen

(Finland)

c) Kyrkan i landskapet och naturen i kyrkobyggnaden,

forskare Margunn Sandal (Norge)

15.00 Kaffe

15.30 Avfärd till Fridens kapell

16.00 En fläkt av paradiset – Besök i Fridens kapell vid Kampen i Helsingfors centrum och

Tempelplatsens kyrka

19.00 Middag på egen hand

Alternativt konserter, utställningar, kvällsgudstjänst m.m.

Lördag 31.8

09.00 Laudes

9.15 Recycling churches for other purposes (föreläsningen hålls på engelska),

Chief executive of Churches Conservation Trust, Crispin Truman (England)

10.15 Seminarier

a) From a green point of view – a story from a green congregation

(seminariet hålls på engelska).

Presentation av Helsingfors kyrkliga samfällighets miljöarbete

b) Peace in mobility– theological, estetical and architectonical, aspect on silent rooms.

Kampenprojektet i Hfors (seminariet hålls på engelska), verksamhetsledare Tarja Jalli

c) Den lilla församlingen i det stora kyrkorummet- konstruktiv användning av stora kyrkorum

under förändrade verksamhetspremisser, arkitekt Åsa Flarup-Källmark (Sverige)

12.00 Lunch

13.00 Kyrkor i en föränderlig miljö - exkursion till Sibbo gamla kyrka, Borgå domkyrka och Östersundom kapell.

Vi bekantar oss med en ur bruk tagen medeltida kyrka (Sibbo) en grundrenoverad medeltida kyrka (Borgå) och en gammal träkyrka från 1700-talet.

Som guide fungerar TD Markus Hiekkanen en av Finlands främsta experter på medeltida kyrkor.

19.30 Festmiddag med musikaliskt program i domkyrkans krypta.

Söndag 1.9

10.00 Gudstjänst i Helsingfors domkyrka. Kyrkkaffe och avslutning i domkyrkans krypta.

Hemfärd

Deltagaravgift: 155 euro (inkluderar exkursioner, inträde till torsdagens konsert och alla måltider utom middagen på fredagskväll).

Programmet som pdf med anmälningslänk


Respons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga