För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Kriskommunikation

En kris avser en händelse eller en process som hotar människor, fastigheter, lösöre eller organisationens anseende. Krisen kan vara en olycka som inträffar plötsligt eller en händelsekedja som obemärkt driver situationen till sin spets. Vilken organisation som helst kan hamna i en kris. Kriskommunikation innebär effektiverad kommunikation i en oväntad situation.

Kriser kan delas in i kriser som beror på olyckor eller publicitetskriser. När det handlar om kriser som har sin grund i olyckor ansvarar i huvudsak myndigheterna för kommunikationen. Kyrkan (Kyrkans kommunikation i Kyrkostyrelsen/KCSA/församling/stift) koncentrerar sig i sin kommunikation på det stöd som kyrkan erbjuder; sorgeandakter, samtalshjälp, Samtalstjänsten, kristelefon, nätpräst, chatt, andligt stöd i kris osv. När det handlar om en publicitetskris är kyrkans kommunikation mera omfattande. Då lönar det sig vanligtvis att vara proaktiv.

krisberedskapKriskommunikationens tre skeden:

1. Planera kriskommunikationen: Var beredda

2. Kommunikation under krisen

3. Efterbehandling

En på förhand utarbetad plan för kriskommunikationen stöder krisberedskapen och gör det lättare att reagera så effektivt som möjligt när en situation uppstår.

Framförhållning, ärlighet och öppenhet räddar oss ofta från det värsta. Det är bra att på arbetsplatsen diskutera hur vi agerar så att frågor inte skenar iväg och utvecklas till kriser.

Sociala medier har en betydelsefull roll i nästan alla kriser.

Målen för kriskommunikation

  • Att skapa en verklig bild av situationen.
  • Att förmedla tillräckligt med information och att ha regelbunden kontakt med de berörda grupperna (t.ex. anställda, myndigheter, medier osv.).
  • Att trygga verksamhetsförutsättningarna och verksamheten.
  • Att stöda den offentliga bilden av kyrkan som ett ansvarsfullt samfund.
  • Att föra fram budskapet så att organisationens perspektiv och budskap beaktas i medierna och i de sociala medierna.
  • Att främja att ”man” klarar sig igenom krisens olika skeden.Respons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga