För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Kameraövervakning

Kameraövervakning rekommenderas som en bra metod för att förhindra skadegörelse, brott och anlagda bränder. Bäst är det att kombinera kamerorna med god utomhusbelysning.

Kameraövervakningen ska planeras så att den följer både el- och telekommunikationsbestämmelserna men också personuppgiftslagen, som föreskriver att allmänheten ska upplysas om övervakningen.

För en kort handledning om kameraövervakning, se kyrkans bransdsäkerhetsanvisning (Kirkkojen paloturvallisuusohje) 2007 s. 40-43.

Upphandling av kameraövervakning (kompletteras senare)Respons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga