För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolbarn

Efter skolan behöver barnen FRI TID med kompetenta, trygga, vuxna ledare. Kyrkan bryr sig om sina yngsta medlemmar och vill finnas till för dem i vardagen. Det blir allt vanligare att församlingar arrangerar eftermiddagsverksamhet (eftis) och i vissa fall också morgonverksamhet för skolbarn. Eftis är till för första- och andraklassister och för elever med specialsvårigheter i alla årskurser. I församlingarnas eftisar i Borgå stift deltar många barn.

Kvalitetskriterier

Hur bra är vårt eftis? Undervisnings-och kulturministeriet har  publicerat kvalitetskriterier för den grundläggande utbildningen, grupperade på s.k. kvalitetskort. Förutom ett kort för morgon- och eftermiddagsverksamheten och skolans klubbverksamhet finns det kort angående ledarskap, personal, ekonomiska resurser, utvärdering o.s.v.

Huvudansvarig för morgon- och eftermiddagsverksamheten är kommunen, även om tjänsterna köps av olika producenter, där församlingarna utgör en mycket stor del. Det är ändå viktigt att också de som erbjuder tjänsterna känner till kvalitetskriterierna, för att kunna erbjuda kvalitativ verksamhet som uppfyller kraven.

Kvalitetskriterierna i sin helhet finns här.

Kartläggning av eftisverksamheten

Sydkustens landskapsförbund r.f. har 2016 offentliggjort en kartläggning över morgon- och eftermiddagsverksamheten på svenska. Syftet med den var att klargöra nuläget i eftermiddagsverksamheten på svenskt håll. Målet för verksamheten är att den ska vara kvalitetsmässigt god och erbjuda barnen trygghet samt mångsidig och stimulerande verksamhet.

Ett pressmeddelande från Sydkustens landskapsförbund kan läsas här.

Kartläggningen i sin helhet finns här, Eftisverksamheten 2016 Situationsrapport(2).pdf

Ett sammandrag av kartläggningen kan läsas här

Respekt för alla barn som individer

Grunden för församlingarnas eftisverksamhet är kristna värderingar och en kristen människosyn. Varje barn respekteras och deras värde bekräftas. Ledarna strävar efter en jämlik behandling med ett barn- och individcentrerat förhållningssätt. Målet är en trygg miljö med utrymme för glädje och spontanitet. Eftisarna vill ge skoleleverna mångsidiga, inspirerande och glada stunder. Aktiviteterna utgår från barnens intressen med bland annat lek, spel, pyssel och berättelser.

Rum för stillhet

Barnen behöver också ett rum för lugn och ro där de kan stanna upp, vila sig och känna närhet till det heliga; i vardagliga situationer samt i små andakter och feststunder under kyrkoåret. Andligheten ges rum utan att vara påträngande. Verksamheten vill ge utrymme för barnens frågor, för glädje och sorg, och låter barnen öva sig i att bry sig om varandra.

Samarbete och utveckling

I kyrkans morgon- och eftermiddagsverksamhet satsar man på att arbetstagarna är yrkesskickliga och på att regelbundet utveckla verksamheten. Ledarna fortbildas kontinuerligt för sitt utmanande arbete. Det hör till att utvärdera arbetet i samarbete med barnen och föräldrarna. En ledare i eftis bör ha examen i barn- och familjearbete eller ha kyrkans ungdomsarbetsledarkompetens för att vara behörig för uppgiften.

Eftisarbetet sker i samarbete med kommunen/staden som har koordineringsansvaret för eftisarbetet på orten. Den svenska eftermiddagsverksamheten har en egen hemsida;www.eftis.fi/start/

Instruktioner for morgon och eftermiddagsverksamheten i en församling

Utvecklingsplan för kyrkans morgon- och eftermiddagsverksamhet 2011-2014

Utvecklingsplan för kyrkans morgon- och eftermiddagsverksamhet 2006-2010

Behörighetskrav för ledare av morgon- och eftermiddagsverksamheten

Vi gör en bra dag tillsammans - Broschyr


Respons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga