För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Statistik

Kyrkans arbetsmarknadsverk samlar varje år i juni in uppgifter om den kyrkliga personalens anställningsförhållanden och löner i Pesti-registret. Dessa uppgifter använder arbetsmarknadsverket vid förhandlingar och de utgör också grunden för den statistik och de grafer som presenteras i Statistiks årsbok för kyrkan, kapitel II Personal.


Respons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga