För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Tjärning av spåntak

Det finns fortfarande hundratals kyrkor och klockstaplar med spåntak som kräver regelbunden tjärning. För tjärningen bör man använda inhemsk fullvärdig furutjära som framställts i tjärdal. Tjäran stryks på torrt spåntak och det är bäst att göra det på våren.

Inte ens regelbunden användning av välbeprövade metoder ger alltid önskat resultat. Detta kan ha olika saker, men den vanligaste är att man tidigare använt något annat material på taket. På 1960- och 1970-talet brändes ingen tjära och taken behandlades då med andra ytmaterial. Spåren av detta märks fortsättningsvis på så sätt att spåntaket stöter ifrån sig den riktiga tjäran.

Vid utarbetande av en åtgärdsplan för problematiska trätak är det bäst att vända sig till en erfaren expert. När det gäller tak i dåligt skick är det en krävande uppgift att utföra bedömningen och planera åtgärderna. Kyrkostyrelsen och Museiverket kan vid behov förmedla kontaktinformation till finländska tjärproducenter, experter och entreprenörer.

Tjärning är visserligen en underhållsåtgärd, men Kyrkostyrelsen kan ändå bevilja byggnadsunderstöd för detta ändamål.Respons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga