För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Redovisning och bokslut

Grundläggande anvisningar för ekonomiförvaltning pärmbild

Församlingarnas bokföring följer i tillämpliga delar bokföringslagen. I församlingarna iakttas också grundläggande anvisningar för ekonomiförvaltningen som gjorts upp av delegationen för bokföring och godkänts av Kyrkostyrelsens ämbetskollegium.

Utöver uppgifterna om verksamheten och medlemsantalet skickar församlingarna varje år in sina bokslutsuppgifter till Kyrkostyrelsen. På detta sätt samlar kyrkan specifik information om verksamheten, inkomsterna, utgifterna och församlingarnas ekonomiska ställning.

Genom att sammanställa uppgifter över verksamheten, ekonomin och folkmängden får vi fram viktig information om omfattningen och utvecklingen av verksamheten och ekonomin under de gångna åren. Informationen används för att analysera verksamheten och ekonomin, för att spåra möjligheter och som redskap för att styra kyrkans resurser till de primära uppgifterna under kommande år.

Informationen är också viktig för församlingarnas medlemmar och de används för skötseln av samhällsrelationer och för intressebevakningen.


Respons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga