För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Avlöning fr.o.m 1.4.2018

Kyrkligt anställdas löner bestäms enligt Kyrkans tjänste- och arbetskollektivavtal 2018-2020 (KyrkTAK). Avtalet innehåller bestämmelser om

  • kyrkans allmänna lönesystem och
  • timlönesystemet.

Den högsta ledningens löner bestäms dock till och med 31.3.2020 enligt följande avtal:

  • Tjänstekollektivavtal om försök med ett lönesystem för högsta ledningen i församlingarna och
  • Avtal om begränsning av tjänstekollektivavtalets bindande verkan.

Dessa avtal gäller kyrkoherdetjänsten och dess innehavare samt den ledande tjänsten inom ekonomi- och personalförvaltningen och dess innehavare som representerar arbetsgivaren i församlingen/den kyrkliga samfälligheten.

På lönerna till ungdomar (säsongsarbetare och studerande) och arbetstagare i läroavtalsförhållande kan man i stället för Kyrkans arbets- och tjänstekollektivavtal 2018-2020 tillämpa arbetskollektivavtalet om avlöning av ungdomar och arbetstagare i läroavtalsförhållande.

Lönesystemen, KyrkTAK 2018-2020 Kapitel 2.2.

Löner, arvoden och ersättningar i euro, KyrkTAK 2018-2020


Respons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga